TERAPIA

CANDIS – program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi

Program terapii indywidualnej opiera się na założeniach dialogu motywującego i terapii behawioralno-poznawczej. Wykorzystuje również trening umiejętności społecznych. Ukierunkowany jest na leczenie zaburzeń związanych z używaniem marihuany. Jedną z jego zalet jest krótki czas trwania (2-3 miesiące) – co motywuje użytkowników przetworów konopi do podjęcia leczenia. Program ten jest oparty na doświadczeniach niemieckich realizatorów programu „Candis”. W jego rekomendacjach podkreślona jest wysoka skuteczność działań (49% uczestników po sześciu miesiącach od zakończenia programu nie wykazuje w badaniach testowych marihuany w organizmie, a kolejne 38% zmniejszyło używanie przetworów konopi).

Działania przeprowadzane w ramach realizacji programu - kierowane są do mieszkańców województwa opolskiego i miasta Opola, którzy nadużywają szkodliwie marihuany lub są od niej uzależnieni. Powinni oni dobrowolnie zgłosić się do leczenia i wykazać przynajmniej minimum motywacji do zmiany. Pacjenci w terapii CANDIS to osoby, dla których konopie są najważniejszym problemem, mają co najmniej 16 lat, przeciętne zdolności intelektualne oraz wsparcie społeczne lub zawodowe.

Celem głównym jest stworzenie możliwości uzyskania profesjonalnej terapii ukierunkowanej na użytkowników konopi indyjskich.

Cele szczegółowe:

- Rozpoznanie problemów związanych z używaniem konopi;

- Akceptacja terapii i uczestniczenie w niej;

- Dążenie do abstynencji;

- Zaprzestanie używania konopi;

- Pozostanie w abstynencji (zapobieganie nawrotom);

- Adekwatne rozwiązywanie swoich problemów (psychologicznych, społecznych)

Moduły leczenia:

1) Terapia wzmacniająca motywację (gotowość pacjenta do zmiany)

2) Terapia poznawczo-behawioralna (zmiana wzorów zachowania)

3) Trening rozwiązywania problemów (radzenie sobie z trudnościami)

Moduł pierwszy ma oprzeć się na ambiwalentnej gotowości pacjenta do zmiany. Rozpoznanie zalet i korzyści z używania substancji oraz ze strat z nią związanych (skutki zdrowotne, społeczne, zawodowe). Poznanie mechanizmu uzależnienia.

Moduł drugi ma wesprzeć pacjenta w uzyskaniu kompetencji zmieniających wzory zachowania związane z używaniem konopi i umiejętności życia w abstynencji (lub ewentualnie ograniczenia poziomu używania). W tym module poprzez interwencje zostaną przekazane sposoby rozwiązywania problemów psychospołecznych.

Moduł trzeci to psychospołeczne rozwiązywanie problemów związanych bezpośrednio z używaniem substancji lub z innymi problemami osobistymi, społecznymi, zawodowymi.

 

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miasta Opola.

 

Zgłoszenia do programu Candis: 602 666 791 oraz 602 291 485 lub biuro@pro.opole.pl

 

fred loga