DLA STUDENTÓW

Bliżej wiedzy – dalej od uzależnień behawioralnych – program edukacyjny dla studentów nauk społecznych

Uzależnienia behawioralne (niechemiczne) stają się w Polsce coraz większym problemem. Współczesny człowiek dąży do spróbowania i korzystania ze wszystkiego co uważa za interesujące, ciekawe, przyjemne. Ekstremalne sporty, nowinki technologiczne, zabawa, zakupy - to wszystko jest interesujące, ale może powodować utratę kontroli. Badacze pokazują analogię między nowymi uzależnieniami czynnościowymi, a uzależnieniami od substancji.

Proponowany cykl szkoleniowy odpowiada na potrzebę podnoszenia kompetencji studentów nauk społecznych w zakresie uzależnień behawioralnych - zarówno na poziomie profilaktyki, jak i terapii.

Cel główny:
Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.

Cele szczegółowe:

  1. poszerzenie wiedzy uczestników nt. uzależnień behawioralnych,
  2. nabycie wiedzy o koncepcjach, poziomach i strategiach profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań kompulsywnych,
  3. nabycie wiedzy dot. terapii uzależnień behawioralnych,
  4. nabycie wiedzy i kompetencji dot. wykorzystania Dialogu Motywującego w profilaktyce.

Program zakłada przeprowadzenie 40 godzinowego szkolenia składającego się łącznie z 10 godz. wykładów i 30 godz. zajęć warsztatowych. Poszczególne spotkania szkoleniowe (5 modułów) obywać się będą każdorazowo w wymiarze 8 godz.: 2 godziny wykładów oraz 6 godzin warsztatu. Zajęcia realizowane będą weekendowo. W związku z aktualnymi obostrzeniami sanitarnymi związanymi z Covid-19 zajęcia realizowane będą zdalnie na platformie ZOOM. Dane dostępowe zostaną przesłane do uczestników po zakwalifikowaniu na szkolenie.

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

Moduł I. Uzależnienia behawioralne  - definicje, mechanizmy, klasyfikacja

Realizator:
Mirosława Olszewska - psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny II stopnia PTP, certyfikat interwencji kryzysowej nr 17 PTP,


Moduł II.
Hazard problemowy i patologiczny

Realizator:
Anna Ryczkowska - Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; specjalista psychoterapii uzależnień, socjolog


Moduł III.
Uzależnienie od Internetu

Realizator:
Dariusz Zawora - psycholog, realizator programów profilaktycznych i interwencyjnych z zakresu uzależnień behawioralnych


Moduł IV.
  Koncepcje, poziomy i strategie profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań kompulsywnych

Realizator:
Marek Łabudziński - psycholog społeczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, realizator rekomendowanych programów profilaktycznych (m.in. FreD)


Moduł V.
Dialog Motywujący – metodą pracy w uzależnieniach behawioralnych

Realizator:
Mirosława Olszewska - psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny II stopnia PTP, certyfikowany interwent kryzysowy

Do udziału w cyklu szkoleniowym w roku 2021 planujemy zaprosić łącznie około 45 osób (3 grupy x 15 osób) - studentów kierunków społecznych: medycyna, psychologia, pedagogika, resocjalizacja i praca socjalna z uczelni wyższych woj. opolskiego

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników – program finansowany jest z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na podstawie umowy nr 227/HE/2021 z dnia 04.05.2021 zawartej ze Skarbem Państwa -  Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii..

Zgłoszenia do programu poniżej.

Więcej informacji chętnie udzieli Marek Łabudziński – koordynator szkolenia, nr tel. 602 291 485.

Grupa 1:

Spotkanie 1 – 09.10.2021 r. (sobota) 

Spotkanie 2 – 17.10.2021 r. (niedziela) 

Spotkanie 3 – 23.10.2021 r. (sobota) 

Spotkanie 4 – 07.11.2021 r. (niedziela) 

Spotkanie 5 - 20.11.2021 r. (sobota)

BRAK MIEJSC

Grupa 2:

Spotkanie 1 – 16.10.2021 r. (sobota) 

Spotkanie 2 – 24.10.2021 r. (niedziela) 

Spotkanie 3 – 06.11.2021 r. (sobota) 

Spotkanie 4 – 14.11.2021 r. (niedziela) 

Spotkanie 5 - 27.11.2020 r. (sobota) 

BRAK MIEJSC

Grupa 3:

Spotkanie 1 – 30.10.2021 r. (sobota)

Spotkanie 2 – 13.11.2021 r. (sobota) 

Spotkanie 3 – 21.11.2021 r. (niedziela) 

Spotkanie 4 – 28.11.2021 r. (niedziela) 

Spotkanie 5 - 05.12.2021 r. (sobota) 

BRAK MIEJSC

 blizej wiedzy loga