RODO

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny) RODO

25 maja br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Państwa prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji, dzięki którym dowiedzą się Państwo m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy Państwa dane oraz jakie prawa gwarantuje Państwu nowe prawo.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego, z siedzibą w Opolu (45-220) przy Placu Oleandrów 8, NIP 7542851100, KRS 0000250394, e-mail: biuro@pro.opole.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: dokumentowanie realizacji zleconych zadań publicznych, dokumentowanie realizowanych działań statutowych, wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych)
- zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży usług oferowanych przez administratora

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

8. Danych nie przekazujemy i nie przechowujemy w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).