TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadują się, jak inni reagują na nich. Trening interpersonalny służy pogłębianiu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu.

Adresaci:
Osoby zainteresowane samorozwojem oraz rozwijaniem własnych umiejętności psychospołecznych w tym:

  • • świadomości swoich mocnych stron,
  • • poznawania swoich granic w kontakcie z różnymi osobami,
  • • tworzenia własnego stylu nawiązywania i podtrzymywania kontaktu,
  • • trenowania nowych nawyków komunikacyjnych.

Miejsce:
Pracownia Rozwoju Osobistego, Plac Oleandrów 8, 45-053 Opole.

Osoby prowadzące:
Trenerzy II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Czas trwania: 40 godz. dydaktycznych – 4 kolejne dni x 10 godz.

Koszt: 1000 zł

Liczba uczestników: max. 14 osób.

Termin: nabór trwa do momentu zebrania się grupy uczestników.

W celu otrzymania karty zgłoszenia prosimy o kontakt na adres biuro@pro.opole.pl