SZKOŁA TRENERÓW

SZKOŁA TRENINGU GRUPOWEGO  I WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH PRO-SZKOŁA

Zapraszamy do udziału w 210 - godzinnym cyklu szkoleniowym, przygotowującym do samodzielnego prowadzenia
warsztatów i treningów psychologicznych.

 

Szkolenie skoncentrowane jest na zwiększeniu umiejętności w zakresie:

 • • prowadzenia grupy (proces grupowy, dynamika i struktura grupy, fazy rozwoju grupy, opór, proces indywidualny na tle procesu grupowego),
 • • konstruowania i prowadzenia warsztatów tematycznych,
 • • przygotowania autorskich programów prowadzonych metodami aktywnymi,
 • • ponadto uczestnicy będą mogli rozwijać własne umiejętności psychospołeczne w tym:
  • - świadomość swoich mocnych stron,
  • - tworzenie własnego stylu nawiązywania i podtrzymywania kontaktu,
  • - poznawanie swoich granic w kontakcie z różnymi osobami,
  • - trenowanie nowych nawyków komunikacyjnych.

 

Szkolenie odbywa się poprzez:
1. Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach szkoły trenerów PRO.
2. Zapoznanie się z literaturą dotyczącą pracy grupowej według zaleceń rady trenerów i superwizorów PTP.
3. Program obejmuje trening interpersonalny (5 dni x 10 godz.), trening asertywności (4 dni x 10 godz.) oraz warsztaty pracy grupowej, autorskie warsztaty prezentacyjne i superwizje – łącznie 120 godz. podzielonych na 8 dwudniowych, weekendowych zjazdów).
4. Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jest 100% obecności na treningach oraz 80% obecności na warsztatach.

 

Adresaci.
Oferta kierowana jest do:
- osób, które chcą podwyższać swoje umiejętności pracy z grupą,
- osób, które chcą prowadzić edukacje metodami aktywnymi,
- osób zainteresowanych samorozwojem.

Szkoła treningu grupowego i warsztatów PRO-Szkoła zapewnia konieczną ilość godzin szkoleniowych umożliwiających staranie się o uzyskanie rekomendacji I lub II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

 

Warunki przyjęcia:
1. Wykształcenie wyższe lub bycie studentem ostatniego roku studiów na kierunku psychologia, pedagogika lub socjologia.
2. Udział w spotkaniu rekrutacyjnym.
3. Wypełnienie karty zgłoszenia.

 

Zajęcia prowadzą trenerzy II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Danuta Rabuczewska-Łozowska, Mirosława Olszewska oraz zaproszeni superwizorzy PTP.

Miejsce szkolenia: Pracownia Rozwoju Osobistego, Plac Oleandrów 8 w Opolu

Kost całości szkolenia: 4000 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max. 4 raty.

 Dodatkowych informacji chętnie udzielą telefonicznie: 

• 606 753 793 - Danuta Rabuczewska – Łozowska
• 602 666 791 - Mirosława Olszewska

Kartę zgłoszenia należy pobrać TUTAJ